Сумын Засаг даргын Захирамж
Нэр Батлагдсан Файл
А/104 ИТХ, Засаг даргын Тамгын газрын халаалтын ажлын хүлээн авах, барилгын ажлын талбайн хэмжээг тогтоох ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-10-09 ТАТАХ
А/103 Цаг уур орчны шинжилгээний төвийн эзэмшил газрын байршлыг өөрчлөх тухай 2023-10-02 ТАТАХ
А/101 2023 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажилд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-09-28 ТАТАХ
А/97 Малчдын чуулга уулзалтын зардал гаргах тухай 2023-09-20 ТАТАХ
А/96 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтанд тусгагдсан нохой устгалын ажилд хяналт тавих хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-09-18 ТАТАХ
А/95 Малжуулах хүлээлцэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-09-05 ТАТАХ
А/94 Бог малын ээмэг худалдан авах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-08-30 ТАТАХ
А/92 Хөдөө аж ахуйн салбар болон төв суурингийн өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл ажлыг хангах тухай 2023-08-17 ТАТАХ
А/91 Тэжээлийн агуулах засварлах ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-08-16 ТАТАХ
А/89 Усан засварлах ажилд хяналт тавьж хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-08-11 ТАТАХ
А/85 Дулаан жалгад гүн өрмийн худаг гаргах ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-08-03 ТАТАХ
a/86 Соёлын төвд лед дэлгэц хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-08-03 ТАТАХ
А/80 Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээт дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай 2023-07-27 ТАТАХ
А/79 Хөрөнгө бүртгэлд авах тухай 2023-07-27 ТАТАХ
А/76 Өвсний үнэ хямдруулах тухай 2023-07-23 ТАТАХ
А/75 Сургалтын төнөг төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-07-05 ТАТАХ
А/74 Бид Хонгорын залуус Залуучуудын чуулганд оролцох тухай 2023-07-04 ТАТАХ
А/73 Хөвийн ам 4-р багт зам засах ажлын явцад хяналт тавьж хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-06-30 ТАТАХ
А/69 Өвсний үнэ хямдруулах тухай 2023-06-28 ТАТАХ
А/68 Тохилог гэр воганчиг худалдан авах, хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-06-28
А/68 Тохилог гэр воганчиг худалдан авах, хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-06-28 ТАТАХ
А/66 бэлчээр хашиж хамгаалах ажилд хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-06-28 ТАТАХ
А/63 сумын онцгой комиссын бүрэлдэхүүнийг ослн үеийн нэгдсэн удирдлагын тогтолцоонд шилжүүлж, стратегийн команд штабын сургуульд бэлтгэл ажлыг хангаж оролцох тухай 2023-06-05 ТАТАХ
А/63 сумын онцгой комиссын бүрэлдэхүүнийг ослн үеийн нэгдсэн удирдлагын тогтолцоонд шилжүүлж, стратегийн команд штабын сургуульд бэлтгэл ажлыг хангаж оролцох тухай 2023-06-05
А/61 Буйр бууц цэвэрлэх, сэг зэмийг цэвэрлэх 2023-05-29 ТАТАХ
А/61 Буйр бууц цэвэрлэх, сэг зэмийг цэвэрлэх 2023-05-29
А/60 Хагас жилийн малын түүвэр судалгаа явуулах тухай 2023-05-26 ТАТАХ
А/59 Цаг уурын өртөөний барилга барих аж ахуй нэгжийг сонгон шалгаруулах аж ахуй нэгжийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023-05-23 ТАТАХ
А/58 Зам даваа засварлах ажлыг зохион байгуулах аж ахуй нэгжийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023-05-23 ТАТАХ
А/58 Зам даваа засварлах ажлыг зохион байгуулах аж ахуй нэгжийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023-05-23 ТАТАХ