Сумын статистик мэдээлэл
2021-2023 ОНЫ МАЛ ТООЛЛОГЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ

 2021 оны жилийн эцэст 676 өрх, 2340 хүн ам тоологдсон. Үүнээс 453 малчин өрх, нийт 126895 мал тоологдсноос тэмээ 8, адуу 11237, үхэр 14278, хонь 64551, ямаа 36821 тоологдсон. 2022 оны жилийн эцэст 673 өрх, 2311 хүн а...

2024-05-14 12:52:31

Дэлгэрэнгүй..
ӨРХИЙН ТОО, ӨРХИЙН ТЭРГҮҮЛЭГЧИЙН ХҮЙС, АМ БҮЛИЙН ТООГООР

...

2024-05-14 12:48:21

Дэлгэрэнгүй..