Гурванбулаг сумын ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн, Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэний сул орон тоо зарлагдлаа.

Гурванбулаг сумын ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн, Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэний сул орон тоо зарлагдлаа. Доорх линкээр нэвтэрч бүртгүүлнэ үү. 

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ БОЛОН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭХ ЗАР (bayanhongor.gov.mn)

 

2024-06-13 00:00:00