ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
Баянхонгор аймгийн Гурванбулаг сумын Засаг даргын Тамгын газар 2023 оны жилийн эцсийн худалдан авах ажиллагааны тайлан

...

2024-05-13 16:53:37

Дэлгэрэнгүй..