НУТГИЙН ХӨГЖИЛД ТАНЫ ОРОЛЦОО

ОНХС-ын хөрөнгөөр 2024 онд хийгдэх ажлын санал авч байна.

Та ОНХС-ын апп болон багийн Засаг даргаараа дамжуулан саналаа өгөөрэй.

2023-04-06 10:41:44