"ЭРДЭНЭТ СҮРГИЙН ЭЗЭД 1000" МАЛЧДЫН ЧУУЛГАНД АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦЛОО.

Баянхонгор аймагт 09 сарын 23-252-ны өдрүүдэд  зохион байгуулагдсан "Эрдэнэт сүргийн эзэд 1000" малчдын урлаг спортын наадамд урлагийн 8 төрлөөр 15 малчныг бэлтгэн оролцуулж Соёлын биет бус өвийн төрлүүд болох бие биелэгээгээр 1-р багийн малчин Э.Сайн-өлзий тэргүүн байр .ан авын уриа дуудлагаар 3-р багийн малчин Б.Ариунсан дэд байр. Ерөөл магтаалын төрлөөр 4-р багийн малчин Ж.Бадрал дэд байрыг тус тус эзэлсэн байна. 

 

2023-10-31 15:45:35