Соёлын төвийн мэдээлэл
СОЁЛЫН ТӨВИЙН ТАЙЛАН

СОЁЛЫН ТӨВИЙН ТАЙЛАН...

2022-10-19 16:22:26

Дэлгэрэнгүй..
Номын баярын үйл ажиллагаа

Номын баярыг 2022 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдөр сумын хэмжээнд тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Номын баярын үеэр "Алтан хонх", "Аха", П.Нацагдорж багшийн гэрийн номын сангийн үзэсгэлэн, Тэрг...

2022-09-21 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..