ГУРВАНБУЛАГ СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ГАДНА, ДОТНО ОРЧНЫ КАМЕРЖУУЛАЛТЫН АЖИЛ БҮРЭН ХИЙГДЛЭЭ

Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, хүүхэд хамгааллын багийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлыг хэрэгжүүлэн орчин цагийн шаардлагад нийцсэн хяналтын камерыг гадаад орчинд 2ш, дотоод орчинд буюу 1, 2 давхрын коридор, 4 ангид нийтдээ 8ш камерыг суурилууллаа.

2023-10-31 10:04:28