ЦЭЦЭРЛЭГИЙН АЛБАН ХААГЧИД ӨДӨР БҮР 1 ЦАГИЙН МОНГОЛ БИЧГИЙН СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАЖ БАЙНА

Сумын насан туршийн боловсролын менежер Д. Буян багштай хамтран албан хаагчдаа өдөр бүр 1 цагийн Монгол бичгийн сургалтанд

хамруулж, албан хаагчдынхаа мэдлэгийг дээшлүүлж байна

.

 

2023-02-03 09:54:13