ЦЭЦЭРЛЭГИЙН АЛБАН ХААГЧИД 2022 ОНЫ ТАЙЛАНГАА ХЭЛЭЛЦҮҮЛЛЭЭ

 Цэцэрлэгийн албан хаагчид 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр  2022 оны ажлын тайлангаа хамт олон, эцэг эхчүүдийн төлөөлөлд тавьж, сэтгэл ханамжийн судалгаа авч, үнэлгээ хийгдлээ.

2022-11-23 16:07:54