Цэцэрлэгийн мэдээлэл
ГУРВАНБУЛАГ СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ГАДНА, ДОТНО ОРЧНЫ КАМЕРЖУУЛАЛТЫН АЖИЛ БҮРЭН ХИЙГДЛЭЭ

Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, хүүхэд хамгааллын багийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлыг хэрэгжүүлэн орчин цагийн шаардлагад нийцсэн хяналтын камерыг гадаад орчинд 2ш, дотоод орчинд буюу 1,2 давхрын коридор, 4 ...

2023-10-31 10:04:28

Дэлгэрэнгүй..
БАГШ СОЛИЛЦОО АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, БШУГ-ын даргатай байгуулсан хамтран ажиллах гэрээ, байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан заалтуудыг хэрэгжүүлэн 2023 оны 10 дугаар сарын 12-13-ны өдрүүдэд Баянхонг...

2023-10-16 11:26:02

Дэлгэрэнгүй..
Дэлхийн болон Монголын багш нарын баярын өдрийг угтан жил бүр зохион байгуулдаг ээжүүдийн “Хишиг” өдрийг зохион байгууллаа

Дэлхийн болон Монголын багш нарын баярын өдрийг угтан жил бүр зохион байгуулдаг ээжүүдийн “Хишиг” өдрийг зохион байгууллаа. Багш нарын маань ажилтай танилцан 1 өдрийн үйл ажиллагаанд хамтран ажилласан ээжүүддээ баярлалаа...

2023-10-06 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Сумын 2023 оны ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар 5 сая төгрөгний 10x3 хэмжээтэй хүлэмжийг худалдан авч суурилуулан, хүнсний нарийн ногоо тарьлаа.

Сумын 2023 оны ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар 5 сая төгрөгний 10x3 хэмжээтэй хүлэмжийг худалдан авч суурилуулан, хүнсний нарийн ногоо тарьлаа....

2023-06-21 17:06:45

Дэлгэрэнгүй..
2022-2023 оны хичээлийн жилд үндсэн бүлэгт хамрагдсан хүүхдүүдийн тайланг эцэг, эхчүүдэд тавьлаа

...

2023-05-26 17:37:18

Дэлгэрэнгүй..
ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХАМТ ОЛОН АЛБАН ХААГЧДЫН НЭРИЙН ХУУДАС БОЛОН ХӨТЛӨГДДӨГ БАРИМТ БИЧГИЙН НҮҮР, ХАЯГИЙГ МОНГОЛ БИЧГЭЭР БИЧИЖ ШИНЭЧИЛЛЭЭ

Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор албан хаагчдын Монгол бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх, мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд бүх албан хаагч нэрийн хуудсаа монгол бичгээр бичиж нэрийн хуудастай...

2023-05-23 15:54:34

Дэлгэрэнгүй..
2023 оны 5 сарын 05-ны өдөр 4 бүлгийн дүрслэх урлагийн сургалтын төвийг эцэг эхчүүдтэйгээ хамтран тохижуулж, хэрэглэгдэхүүнийг стандартын дагуу бүрдүүлэн баяжуулж, хүүхэд хөгжүүлэх дотоод орчноо сайжруулан, үзэсгэлэн гаргалаа.

2023 оны 5 сарын 05-ны өдөр 4 бүлгийн дүрслэх урлагийн сургалтын төвийг эцэг эхчүүдтэйгээ хамтран тохижуулж, хэрэглэгдэхүүнийг стандартын дагуу бүрдүүлэн баяжуулж, хүүхэд хөгжүүлэх дотоод орчноо сайжруулан, үзэсгэлэн гар...

2023-05-19 15:48:10

Дэлгэрэнгүй..
БАГШИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНДССОНГОГДСОН ХҮҮХЭД, ЭЦЭГ, ЭХЧҮҮД ХАМРАГДЛАА

2023 оны 04 дүгээр сарын 17-21-ний өдрүүдэд Боловсролын үнэлгээний төвөөс зохион байгуулсан багшийн ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ, сургалтын байгууллагын үнэлгээнд хамрагдаж, дүн мэдээг хугацаанд нь илгээж ажилласан. Тус үн...

2023-05-01 17:19:29

Дэлгэрэнгүй..
ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАГШ НАР СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАЖ, БАМЛАМЖАА ГАРДАН АВЛАА

2023 оны 04 дүгээр сарын 13-24-ний өдрүүдэд Боловсролын ерөнхий газраас зохион байгуулсан мэргэжил дээшлүүлэх 10 жилийн үндсэн сургалтанд 1 багш, 5 жилийн үндсэн сургалтанд 2 багш онлайн болон танхимын хосолсон сургалта...

2023-05-01 17:13:36

Дэлгэрэнгүй..
"УРАН ЖИРГЭЭ-2023" АМЖИЛТТАЙ БОЛЖ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ

Багш нарын “Эх хэл, эрдмийн эх” мэргэжлийн хөгжлийн бүлгээс үндсэн бүлэгт хамрагдаж буй хүүхдүүдийн дунд 2 насны ангиллаар “УРАН ЖИРГЭЭ 2023” шүлгийн уралдааныг зохион байгуулан 15 хүүхэд оролцсноос нас тус бүрт 1-3 байр...

2023-04-17 10:39:56

Дэлгэрэнгүй..