НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

Иргэдэд төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг сурталчлах, мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх, иргэдийн санал хүсэлтийг сонсох, шийдвэрлэх зорилгоор аймгийн төрийн байгууллагуудын мэргэжилтнүүд 2022 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдөр сумд ирж ажиллах тул иргэд хөдөлмөрчид та бүхэн өргөнөөр ирж үйлчлүүлнэ үү.

Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Улсын бүртгэлийн хэлтэс

Онцгой байдлын газар

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар

Боловсрол, шинжлэх ухааны газар

Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар

Хөдөө аж ахуйн газар

Мал эмнэлгийн газар

2022-09-23 17:13:51