Орон нутгийн хөгжлийн сан

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хэрэгжилтийн 2021-2022 оны үр дүнгийн үнэлгээгээр Гурванбулаг сум 91%, Баянцагаан сум 90% хувьтай үнэлэгдэж 50%-ийн урамшуулал авах нөхцөлийг хангаж, сумандаа ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтийн эх үүсвэрийг илүү их нэмэгдүүлэх боломжийг бий болгон ажиллажээ.
ОНХС-ийн үйл ажиллагааг хууль, журмын хүрээнд жил бүр амжилттай зохион байгуулж байгаа тус сумын хамт олонд ажлын амжилт хүсьe.
Манай сум 2020 онд ОНХС-ийн үр дүнгийн үнэлгээгээр улсдаа тэргүүлсэн бол, сүүлийн 3 жил аймагтаа тэргүүлж байна
Багийн Засаг дарга нар  санхүүгийн албаныхандаа ажлын өндөр амжилт хүсье

2022-09-23 14:18:14