Өрхийн тариалан эрхлэгчдэд зориулсан сургалт

Өрхийн тариалан эрхлэгчдэд зориулсан 3 хоногийн сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөгдөж байгаа тул хамрагдах сонирхолтой хүмүүсийнхээ судалгааг энэ линзээр бөглүүлээрэй . Та бүхэн цахимаар хамрагдах нөхцөлөө бүрдүүлбэл бүр сайн сум сумаасаа хамрагдах боломжтой.

https://docs.google.com/

2023-03-03 12:34:13