Гурванбулаг сум 2023 оны газар зохион байгуулалтын төсөлд санал авч эхэллээ

ГУРВАНБУЛАГ СУМЫН 2023 ОНЫ “ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-НД ТУСГАХ САНАЛ АВЧ ЭХЭЛЛЭЭ.
-Газрын тухай хуулийн 23 дугаар зүйл 23.4.1 дэх заалтын дагуу Гурванбулаг сумын 2023 оны “Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл”-ийг боловсруулах ажил эхлэх гэж байгаатай холбогдуулан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд төлөвлөгөөнд тусгуулах саналаа 2022 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дотор газрын даамалд бичгээр болон . Мөн #egazar .gov.mn сайтад нэвтэрч орон саналаа илгээх боломжтой.

2022-11-17 00:00:00