ПИОНЕР ТОЛГОЙ 5 ДУГААР БАГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ПИОНЕР ТОЛГОЙ 5 ДУГААР БАГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

       Баянхонгор аймгийн Гурванбулаг сумын Пионер толгой 5 дугаар баг нь сумын төвд ажиллаж  амьдарч буй иргэдийн саналыг үндэслэн аймгийн Ирэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцэгдэн батлагдаж зөвшөөрсний дагуу Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 11дүгээр зүйлийн 1 дүгээр заалтын 7 дугаар заалтыг үндэслэн 1993 оны  02 дугаар сарын 15-ны өдрийн сумын төвийн Иргэдийн нийтийн хурлаар хэлэлцэн батлагдаж төрийн анхан  шатны нэгжийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн ажиллаж ирсэн байна

     Сумын төвийн 5 дугаар баг нь  анх 685 хүн амтай, 4000 гаруй малтай байгуулагдаж, анхны бгийн Засаг даргаар Ч.Сандив сонгогдон ажилласнаас хойш 29 жилийн хугацаанд Засаг даргаар

 Ч.Сандив 1993-1996

Д.Дашзэгвэ 1997-2008

Д.Дагважамц 2009-2016

Л.Лувсанжамц 2017-2018

Д.Эрдэнэсайхан, Т.Бат-Эрдэнэ  2019

Ч.Батцэцэг 2020 оноос одоог хүртэл ажиллаж байна.

 Тус багийн нутаг дэвсгэрт  сумын төвд үйл ажиллагаа явуулж буй бүх төрийн болон төрийн бус аж ахуйн нэгж байгууллагууд харъяалагддаг бөгөөд бусад багийн айл өрхүүд нүүдэллэн ирж суурьшдаг. Иргэдэд төрийн болон нийгэм эдийн засаг, соёл, худалдаа бусад бүх төрлийн үйлчилгээг нэг цэгээс үзүүлдгээрээ онцлогтой баг билээ.

Пионер толгой 5 дугаар баг нь 420,5 га газартай, 81 өрхийн 260 хүн амтай,  6278 малтай байна.

.

2022-06-30 15:21:24