Гурванбулаг сумын ЗДТГ

Р.Гантулга Засаг даргын Тамгын газрын дарга
Б.Цэдэндамбаа Засаг даргын Тамгын газрын дарга
Ц.Энхболд Засаг дарга
Д.Дагважамц Засаг даргын орлогч
П.Тогтохжаргал Төрийн сангийн төлөөлөгч
Ш.Нархүү Байгаль орчны хяналтын улсын байцагч
Х.Мядагбадам Байгаль орчны хяналтын улсын байцагч

Гурванбулаг сумын ИТХ

С.Алтанцэцэг Нарийн бичгийн дарга

Гурванбулаг сумын Эрүүл мэндийн төв

Гурванбулаг сумын Соёлын төв

Гурванбулаг сумын ЕБСургууль

Б.Мөнхдалай Захирал
Б.Мөнхжаргал Архив, бичиг хэргийн ажилтан
П.Алтанцэцэг Архив, бичиг хэргийн ажилтан
Ц.Орхонтуул Нийгмийн ажилтан

Гурванбулаг Цэцэрлэг

Э.Цэрэнханд Эрхлэгч
О.Бямбасүрэн Нярав, Бичиг хэргийн ажилтан

Засаг даргын Тамгын газар

З.Отгонбилэг Санхүүгийн албаны дарга