Мал эмнэлгийн тасаг
Мал эмнэлгийн тасгийн товч танилцуулга

1927 онд Малын өвчнийг эсэргүүцэх пункт 1940 онд Мал аж ахуйн хэлтэс 1992 онд – ХААБОБ 1998 онд Монгол улсын Засгийн газрын шийдвэрээр Хөдөө, аж ахуйн газрыг Газар тариалан, Мал үржил, Мал эмнэлгийн албатайгаар зохион ба...

2022-06-29 12:14:58

Дэлгэрэнгүй..