Санхүүгийн алба
Санхүүгийн албаны мэдээлэл

Баянхонгор аймгийн Гурванбулаг сум нь Цэцэрлэг мандал аймгийн Гурванбулаг уулын хошуунд 1924 онд анх байгуулагджээ. Улсын бага хурлын тэргүүлэгчдийн 1941 оны 01 дүгээр тогтоолоор Баянхонгор аймаг байгуулагдахад Баянхонго...

2022-06-29 14:38:34

Дэлгэрэнгүй..